www.hospitalscout.com

Best care. Anywhere.

12px-flag_GB_klein 12px-flag_DE_klein
Recommended by the Diplomatic Council
Meer dan 70.000 ziekenhuizen wereldwijd

Klinik Schönsicht Berchtesgaden, Berchtesgaden, Duitsland

Naam Klinik Schönsicht Berchtesgaden
Address Street : Oberkälberstein 1-13
DE- 83471 Berchtesgaden

Duitsland
Area Bayern
Phone +49 8652 6004-0
Fax +49 8652 6004-190
URL http://www.klinikschoensicht.de
E-Mail
Homepage

All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.