www.hospitalscout.com

Best care. Anywhere.

12px-flag_GB_klein 12px-flag_DE_klein
Recommended by the Diplomatic Council
Plus de 70 000 hôpitaux dans le monde

Hôpitaux à Varsovie, Pologne

55 Hôpitaux
Nom E-Mail URL Rue Code postal Ville Zone Pays Téléphone
Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych ul. Flory 3 00-950 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 849-37-17
Akademia Medyczna GO http://www.amwaw.edu.pl Żwirki i Wigury 61 02-091 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 572-01-01 centr. 572-00-00
Bank Tkanek Oka Al. Solidarności 67 03-401 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 670-47-68
Biuro Praw Pacjenta Mail GO http://www.bpp.waw.pl ul. Długa 38/40 00-238 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 /faks: (0-22) 635-75-78
Biuro Rozliczeń Międzynarodowych Mail GO http://www.brm.gov.pl ul.Chałubińskiego 8 00-613 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 830-04-20
Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Mail Al. Jerozolimskie 155 02-326 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (0-22) 658 - 22-61
Carolina Medical Center Mail GO http://www.carolina.pl Pory 78 02-757 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 22 355 83 38
Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek ul. Chełmska 30/34 00-725 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 841-33-67
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej ul. Chełmska 30/34 00-725 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 841-58-34
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej GO http://www.cotm.pl ul. Boduena 4 00-950 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 827-82-51
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Mail GO http://www.ckppip.edu.pl ul. Wawelska 15 02-061 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 60-87-226
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego GO http://www.cmkp.edu.pl ul. Marymoncka 99 01-813 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 834-12-28 centr. 834-04-71
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego GO http://www.cmkp.edu.pl ul. Marymoncka 99 01-813 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 834-04-71
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Mail GO http://www.coi.waw.pl ul. W.K.Roentgena 5 02-781 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 644-02-00
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant GO http://www.poltransplant.org.pl ul. Lindley'a 4 02-005 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 622-58-06
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia GO http://www.csioz.gov.pl Al. Jerozolimskie 155 00-326 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 824-27-27
Dom Lekarza Seniora ul. Wołoska 139 02-507 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 845-12-31
Dom Pracownika Służby Zdrowia ul. Elekcyjna 37 01-119 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 836-18-62
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki GO http://www.gbl.waw.pl ul. Chocimska 22 00-791 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022)849-74-04;
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki GO http://www.gbl.waw.pl ul. Chocimska 22 00-791 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 849-74-04
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Mail GO http://www.ifps.org.pl ul. Pstrowskiego 1 01-943 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 835-66-70
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Mail GO http://www.igichp.edu.pl ul. Płocka 26 01-138 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 431-23-28
Instytut Hematologii i Transfuzjologii Mail GO http://www.ihit.waw.pl ul. Chocimska 5 00-957 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 849-85-07
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Mail GO http://www.ikard.waw.pl ul. Alpejska 42 04-628 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 815-25-24
Instytut Matki i Dziecka Mail GO http://www.imid.med.pl ul. Kasprzaka 17a 01-211 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 632-68-58
Instytut Psychiatrii i Neurologii Mail GO http://www.ipin.edu.pl ul. Sobieskiego 1/9 02-957 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 842-68-02
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Mail GO http://www.ir.ids.pl ul. Spartańska 1 02-637 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 844-95-22
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła Mail GO http://www.izz.waw.pl ul.Powsińska 61/63 02-903 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 842-21-71
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Mail GO http://www.narkomania.gov.pl ul. Dereniowa 52/54 02-776 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 641-15-01
Krajowe Centrum ds. AIDS Mail GO http://www.aids.gov.pl ul. Samsonowska 1 02-829 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 331-77-77
LUX MED Mail GO http://www.luxmed.pl Pulawska 02-110 Varsovie Warszawa Pologne +48 887668066
La Perla Sp.z o.o., KLINIKA Mail GO http://www.la-Perla.pl Al. Jerozolimskie 89/149 02-001 Varsovie Warszawa Pologne +48 22 3989090
NZOZ Szpital Medicover Mail AI. Rzeczypospolitej 5 02-972 Varsovie Warszawa Pologne +48 228572045
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Mail GO http://www.nizp.edu.pl ul. Chełmska 30/34 00-725 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 331-15-65;
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GO http://www.parpa.pl ul. Szańcowa 25 01-458 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 532-03-20
Państwowy Zakład Higieny IN-B Mail GO http://www.pzh.gov.pl ul. Chocimska 24 00-791 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 849-76-12
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie GO http://www.pzh.gov.pl ul. Chocimska 24 00-791 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 849-76-12
Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Mail GO http://www.czd.waw.pl Al. Dzieci Polskich 20 04-736 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 815-40-40;
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ul. Banacha 1A 02-097 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 823 64 11 wew. 22-16
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Marszałkowska 00-576 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 22 522 73 3
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie ul. Sierakowskiego 13 03-709 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 618 84 85
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego Mail GO http://www.szpital-orlowskiego.pl Czerniakowska 00-416 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 22 584 14 0
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ul. Czerniakowska 231 00-416 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 628 30 10 - 19
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Wł. Szenajcha Akademii Medycznej w Warszawie ul. Działdowska 1 01-184 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 632 17 52
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr M. Michałowicza w Warszawie ul. Marszałkowska 24 00-576 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 522 73 33
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej ul. Wawelska 5 02-034 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 825-63-50
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica - Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii ul. Emilii Plater 21 00-688 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 657-39-11
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Mail GO http://www.lpr.com.pl ul. Księżycowa 5 01-934 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 331 49 90
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń ul. Lindleya 4 02-005 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 502 21 35
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 00-315 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 826 00 51 (-55)/ (022) 828 66 34 (- 36)/‚ (022) 828 66 40
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych/Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych GO http://www.urpl.gov.pl ul. Chełmska 30/34 00-725 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 851 43 81
Wojskowy Instytut Medyczny Szaserów 00-909 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 22 681 76 66
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 883 35 12
Zarząd Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia Al. Lotników 22 02-668 Varsovie Voïvodie de Mazovie Pologne +48 (022) 843-23-20
skinclinic Mail GO http://www.skinclinic.pl O Żaryna 7. 02-593 Varsovie Warszawa Pologne +48 505502 989