www.hospitalscout.com

Best care. Anywhere.

12px-flag_GB_klein 12px-flag_DE_klein
Recommended by the Diplomatic Council
More than 70000 Hospitals worldwide

Hospitals in Chongqing, China

204 Hospitals
Name E-Mail URL Street Zipcode City Area Country Phone
中国第十八冶金建设公司职工医院 九龙坡区石坪桥冶金三村 400051 Chongqing Chongqing China +86 23 68856054
九龙坡区中西医结合医院 九龙坡区西彭镇 401326 Chongqing Chongqing China +86 23 65801617
九龙坡区第三人民医院 九龙坡区杨家坪兴胜路2号 400050 Chongqing Chongqing China +86 23 68651391
九龙坡区第二人民医院 九龙坡区中梁山半山二村6号 400052 Chongqing Chongqing China +86 23 65265455
九龙坡区第五人民医院 九龙坡区白市驿镇白新街19号 401329 Chongqing Chongqing China +86 23 65702026
九龙坡区精神病医院 九龙坡区杨家坪前进路23号 400050 Chongqing Chongqing China +86 23 68429687
嘉陵工业有限公司职工医院 沙坪坝区双碑 400032 Chongqing Chongqing China +86 23 65192469
国营重庆造船厂职工医院 南岸区广阳镇明月沱 401339 Chongqing Chongqing China +86 23 62490067
川东钻探公司职工医院 江北区大石坝大庆村 400021 Chongqing Chongqing China
建设工业集团有限公司建设医院 九龙坡区谢家湾 400050 Chongqing Chongqing China +86 23 68711334
江北区第一人民医院 江北区嘉陵一村1号 400020 Chongqing Chongqing China +86 23 67862373
江北区第五人民医院 江北区盘溪70号 400021 Chongqing Chongqing China +86 23 67653304
重庆中梁山医院 九龙坡区中梁山田坝 400052 Chongqing Chongqing China +86 23 65264074
重庆医科大学附属儿童医院 GO http://www.chcmu.com/ 渝中区中山二路136号 400014 Chongqing Chongqing China +86 23 63632756
重庆医科大学附属第一医院 Mail GO http://www.cqumsfah.com.cn/ 渝中区袁家岗友谊路1号 400016 Chongqing Chongqing China +86 23 68811360
重庆医科大学附属第二医院 GO http://www.cqumssah.com.cn/ 渝中区临江路74号 400010 Chongqing Chongqing China +86 23 63849075
重庆华诚一棉职工医院 沙坪坝区土湾胜利村100号 400030 Chongqing Chongqing China +86 23 65311025
重庆少年管教所医院 江北区茅家山浙江亭16号 400024 Chongqing Chongqing China
重庆市万州区中医医院 GO http://www.cqwzzyy.com/web/main.asp 万州区电报路22号 404000 Chongqing Chongqing China +86 23 58951702
重庆市万州区人民医院 GO http://www.wanzhou120.com/ 万州区万里城墙22号 404000 Chongqing Chongqing China +86 23 58222206
重庆市万州区妇幼保健院 Mail 重庆市万州区太白路73号 404000 Chongqing Chongqing China +86 23 58104136
重庆市万州区第三中医院 万州区北山观万州大道 404000 Chongqing Chongqing China +86 23 58349120
重庆市万州区第二人民医院 万州区枇杷坪151号 404000 Chongqing Chongqing China +86 23 58346677
重庆市万州区第四人民医院 万州区天子路97号 404040 Chongqing Chongqing China +86 23 58335512
重庆市三峡中心医院 GO http://www.sx120.com.cn/sx/index.asp 万州区新城路166号 404000 Chongqing Chongqing China +86 23 58103093
重庆市中医院 GO http://www.cqzyy.cn/ 渝中区民族路88号 400011 Chongqing Chongqing China +86 23 63835257
重庆市中山医院 GO http://www.cqzshospital.com/ 渝中区中山一路312号 400013 Chongqing Chongqing China +86 23 63527121
重庆市传染病医院 沙坪坝黄桷湾1号 400030 Chongqing Chongqing China +86 23 65312124
重庆市南岸区中医院 南岸区南坪新街71号 400060 Chongqing Chongqing China +86 23 62803402
重庆市南岸区中西医结合医院 南岸区弹子石新街58号 400061 Chongqing Chongqing China +86 23 62511892
重庆市南岸区人民医院 南岸区南坪南路52号 400060 Chongqing Chongqing China +86 23 62833541
重庆市南岸区第三人民医院 南岸区长生桥镇新建街17号 401336 Chongqing Chongqing China +86 23 62450126
重庆市南岸区第二人民医院 南岸区海棠溪敦厚下段38号 400066 Chongqing Chongqing China +86 23 62871246
重庆市南岸区第四人民医院 南岸区黄桷垭新厂坝11号 400065 Chongqing Chongqing China +86 23 62462978
重庆市大渡口区第一人民医院 大渡口区东风村16幢 400084 Chongqing Chongqing China +86 23 68834437
重庆市妇幼保健院 渝中区七星岗金汤街64号 400013 Chongqing Chongqing China +86 23 63846175
重庆市江北区中医院 Mail 江北区观音桥建新东路一村35号 400020 Chongqing Chongqing China +86 23 67853980
重庆市江北区精神卫生中心 江北区五江路26号 400024 Chongqing Chongqing China +86 23 67551294
重庆市沙坪坝区中医院 沙坪坝区小龙坎正街85号 400030 Chongqing Chongqing China +86 23 65315993
重庆市沙坪坝区人民医院 小新街44号 400030 Chongqing Chongqing China +86 23 65311326
重庆市沙坪坝区第五人民医院 GO http://www.sqzyy.com/ 沙坪坝区歌乐山大土村86号 400036 Chongqing Chongqing China +86 23 65504206
重庆市涪陵区中医院 涪陵区广场路副28号 408000 Chongqing Chongqing China +86 23 72222943
重庆市涪陵区中心医院 GO http://www.cqflzxyy.com.cn/ 涪陵区石嘴街 408000 Chongqing Chongqing China +86 23 72223629
重庆市涪陵区妇幼保健院 涪陵区广场路16号 408000 Chongqing Chongqing China +86 23 72225714
重庆市涪陵区第三人民医院 涪陵区李渡镇健康路38号 408100 Chongqing Chongqing China +86 23 72102038
重庆市涪陵区第二人民医院 涪陵区安康路6号 408000 Chongqing Chongqing China +86 23 72862397
重庆市涪陵建峰医院 涪陵区白涛镇麦子坪 400002 Chongqing Chongqing China +86 23 72591120
重庆市渝中区中医骨科医院 渝中区新华路489号 400010 Chongqing Chongqing China +86 23 63842309
重庆市监狱医院 南岸区弹子石群慧路94号 400061 Chongqing Chongqing China +86 23 62512184
重庆市第一中医院 渝中区北区路1号 400013 Chongqing Chongqing China +86 23 63310642
重庆市第一人民医院 Mail GO http://www.cqfph.com/ 渝中区道门口40号 400011 Chongqing Chongqing China +86 23 63841324
重庆市第三人民医院 Mail 渝中区枇杷山正街104号 400014 Chongqing Chongqing China +86 23 63515265
重庆市第九人民医院 北碚区嘉陵村69号 400700 Chongqing Chongqing China +86 23 68865906
重庆市第五人民医院 南岸区玄云坛庙仁济路24号 400062 Chongqing Chongqing China +86 23 62837945
重庆市第八人民医院 渝中区人民路191号 400015 Chongqing Chongqing China +86 23 63851228
重庆市第六人民医院 南岸区坪南城大道301号 400060 Chongqing Chongqing China +86 23 62837945
重庆市精神卫生中心 江北区金紫山102号 401147 Chongqing Chongqing China +86 23 67500488
重庆市红十字会医院 江北区江北城红会村1号 400024 Chongqing Chongqing China +86 23 67562595
重庆市肺科医院 江北区观音桥竹林村1号 400020 Chongqing Chongqing China +86 23 67857576
重庆市肿瘤医院 GO http://www.cqch.com.cn/ 沙坪坝区汉渝路181号 400030 Chongqing Chongqing China +86 23 65311341
重庆市胸科医院 沙坪坝区歌乐山保育路109号 400036 Chongqing Chongqing China +86 23 65502972
重庆市西郊医院 GO http://www.xjhospital.com/main.php 九龙坡区石坪桥五一新村2号 400050 Chongqing Chongqing China +86 23 68822960
重庆新华医院 九龙坡区石坪桥冶金三村5号 400051 Chongqing Chongqing China +86 23 68825760
重庆望江医院 江北区郭家沱 400071 Chongqing Chongqing China +86 23 67110612
重庆江陵医院 江北区大石坝正街3号 400021 Chongqing Chongqing China +86 23 67902426
重庆渝西职工医院 九龙坡区家坪正街43号 400050 Chongqing Chongqing China +86 23 68409346
重庆港口医院 南岸区盐店湾54号 400064 Chongqing Chongqing China +86 23 62873235
重庆第三棉纺织厂职工医院 南岸区窍角沱正街14号 400061 Chongqing Chongqing China +86 23 62526441
重庆轮船总公司职工医院 渝中区东正街82号 400011 Chongqing Chongqing China
重庆钢铁有限责任公司职工总医院 大渡口区大堰三村特1号 400081 Chongqing Chongqing China +86 23 68846840
重庆钢铁集团特殊钢有限公司职工医院 沙区石井坡62-1号 400032 Chongqing Chongqing China +86 23 65137093
重庆铁路医院 九龙坡区黄桷坪铁新村16号 400053 Chongqing Chongqing China +86 23 68505515
重庆长江电工厂职工医院 南岸区铜元局 400069 Chongqing Chongqing China +86 23 62300546
重庆长航医院 渝中区大坪正街162号 400042 Chongqing Chongqing China +86 23 68590014
重钢三厂职工医院 江北区大兴村1号 400020 Chongqing Chongqing China +86 23 67735200